logo coach willem kalmijn

zelforganisatiespel voor teams

Veel organisaties experimenteren om anders te werken. De trend is dat de lijnmanagers verdwijnen en de teams en professionals meer verantwoordelijkheid krijgen. Om dit te ondersteunen heeft Connect Verandertraject een bestaand samenwerkingsspel doorontwikkeld naar een Zelforganisatiespel. Inmiddels is dit spel bij organisaties als Dichterbij, Trübendorffer, Ook en Omgevingsdienst Brabant Z-O met succes ingezet.

Het Zelforganisatiespel inspireert door in een korte tijd teams de voordelen te laten ervaren van zelforganisatie. Daarnaast maakt het de deelnemers duidelijk wat er in een nieuwe rol van hen gevraagd wordt.

Op donderdag 12 april organiseren we in Veldhoven een kosteloze demo-training voor een kleine groep belangstellenden.

Wat levert de demo-training met het Zelforganisatiespel u op?

Tijdens de demo-training bent u lid van het nieuw te vormen team dat op deze middag bij elkaar komt. U werkt in dit team met “collega’s” uit diverse zorg- en maatschappelijke organisaties samen aan een doel. U ervaart in korte tijd:

  1. het effect van zelforganisatie op teamprestaties én op de motivatie en inzet van individuen;
  2. het ontwikkelingsniveau van het team als het gaat om zelforganisatie;
  3. effectieve én ineffectieve samenwerkingspatronen die ook herkenbaar zijn uit de eigen werkpraktijk;
  4. een beeld wat “meer verantwoordelijkheid nemen” concreet betekent voor een medewerker en ontdekken wat dat vraagt aan houding en gedrag;
  5. het verschil in de leidinggevende rol als het gaat om zelforganisatie te stimuleren;
  6. de specifieke leerthema’s van teams om verder te kunnen komen met zelforganisatie;
  7. versterking van het teamgevoel en van de onderlinge sfeerdoor op een plezierige en ontspannen manier samen te werken aan een gemeenschappelijk doel.