logo coach willem kalmijn

In de ruim twee jaar samenwerking heb ik Willem ervaren als uitstekende coach met aandacht voor mijn persoon zowel zakelijk als privé. Met een goed luisterend oor en de juiste vragen dringt Willem door tot de kern en draagt praktische en direct toepasbare tips en technieken aan. Bovendien heeft Willem de nodige theoretische kennis beschikbaar waarmee ik mijzelf verder heb kunnen ontwikkelen.

maarten-bloks
Maarten Bloks
Ontwikkelingsmanager Ballast Nedam Gebiedsontwikkeling

 

Als projectleider bij een groot bouwbedrijf ben ik tijdens mijn werkzaamheden bij tijd en wijle voor grote persoonlijke uitdagingen komen te staan. Sinds 2003 werk ik regelmatig met Willem Kalmijn om de focus op de juiste koers te houden. Wat ik als erg prettig heb ervaren is het spiegelen van mijn zienswijze en mijn persoonlijke houding en stijl. Dit heeft mij tot inzichten gebracht, en handvatten gegeven om een efficiëntie slag te maken in mijn eigen functioneren.

ron-van-ree
Ron van Ree
Directeur TM constructions

 

Willem heeft in individuele coachingstrajecten een luisterend oor. Zijn stijl is adviserend maar niet dwingend, alternatieven biedend, positief en waarderend. Hij coacht vanuit de relatie met kennis en vakbekwaamheid. Iemand waar je later met veel plezier en waardering aan terugdenkt.

Willem heeft ook bijgedragen aan teamontwikkeling: Door ruimte te geven voor iedereen in de groep is er gezorgd voor verbreding van kennis en werkervaringen. Het was richting gevend; samen op reis naar een nieuw team. Niet alleen op werkgebied maar ook in de ontspanning heeft Willem een bijdrage geleverd; de schermsessie waarmee we het traject voor de verhuurmakelaars hebben afgesloten, heeft de coaching en het leren onderstreept.

annet-van-oers
Annet van Oers
Teamleider Klantcontactcentrum WonenBreburg

 

Aboma bv heeft Willem Kalmijn bij meerdere personeelsleden ingezet als coach. De redenen voor coaching zijn divers. Coaching helpt om inzichten te veranderen waardoor bijvoorbeeld de balans tussen werk en privé kan worden hersteld en/of verbeterd. Tot nu toe hebben alle gecoachte medewerkers aangegeven baat te hebben bij de aanpak van de coaching. Wij zullen coaching door Willem Kalmijn in de toekomst dan ook zeker blijven aanbieden.

henk-de-jager
Henk de Jager bc.
Hoofd P&O Aboma

 

De coaching van een aantal mensen door Willem had een positieve impact op hun functioneren. Door van te voren goed door te spreken wat de leerdoelen waren, waren de coachingsgesprekken constructief en effectief. De mensen hebben geleerd met bepaalde zaken anders om te gaan waardoor zij beter in hun vel kwamen te zitten. Zij functioneerden hierdoor in hun werk beter. Kortom, het was de moeite waard!

frank-bouwmans
Frank Bouwmans
Directeur Hurks bouw, 's-Hertogenbosch