logo coach willem kalmijn

 

Individuele coaching

Deze benadering is zeer effectief bij specifieke persoonlijke leervragen en voor medewerkers die in een groep minder goed tot hun recht komen. Te denken valt aan de volgende thema’s/vaardigheden:

 • Effectief omgaan met veranderingen op het werk
 • Meer gehoord worden door en zichtbaar zijn voor collega’s of teamleden
 • Opkomen voor wat belangrijk is zonder een conflict te krijgen
 • Diplomatieker of juist wat steviger worden
 • Meer rust krijgen en de balans werk/privé bewaken
 • Versterken van het zelfvertrouwen
 • Meer regie en verantwoordelijkheid nemen
 • Carrière coaching

Kijk hier voor de werkwijze bij individuele coaching.

 Sparringpartner voor leiders

Als leidinggevende of eindverantwoordelijke heb je vaak weinig mensen om je heen die objectief feedback geven en die het krachtenveld begrijpen waarin je opereert. Coach Kalmijn als sparringpartner denkt met je mee en reikt je nieuwe inzichten aan, zodat je verder kunt. Waar nodig kun je cruciale vaardigheden bijschaven. De volgende onderwerpen spelen vaak:

 • Realiseren van hoge ambities met de organisatie/het onderdeel
 • Ontdekken van je waarden en hoe je die in het werk kunt realiseren
 • Onderhandelen met collega MT-leden over belangrijke besluiten
 • Teams en medewerkers meekrijgen in veranderingen
 • Maken en bewaken van een veranderplan
 • Omgaan met weerstand en ‘lastige’ medewerkers bij veranderingen
 • Resultaten vasthouden en doorzetten

Teamcoaching

Teams krijgen steeds meer verantwoordelijkheden en willen daar ook goed voor toegerust zijn. De volgende thema’s spelen vaak:

 • Zelforganisatie versterken
 • Voorkomen of doorbreken van conflicten en patstellingen
 • Effectieve en efficiënte besluitvorming realiseren
 • Elkaar op een plezierige manier corrigeren
 • Bevorderen van een goede teamsfeer
 • Zorgen dat iedereen tot zijn recht komt

Connect Combi Coaching voor de corporatiesector

Om teamleiders en managers in de corporatiesector toe te rusten voor complexe uitdagingen biedt Connect Verandertraject een effectief persoonlijk ontwikkeltraject.

Connect Combi Coaching is maatwerk voor precies die vragen en uitdagingen die voor jou aan de orde zijn. Het omvat een vier- of achttal individuele sessies waarin je steeds spart met (een mix) van deskundige coaches. Elke coach heeft door jarenlange in ervaring in de corporatiesector als bestuurder, directeur, MT-lid en/of adviseur het noodzakelijke overzicht. Daarnaast heeft elke coach zijn eigen specialiteit.

marcel clerx

Marcel Clerx is Bedrijfseconoom en Master in Real Estate. Hij heeft een verleden als strategisch adviseur, directeur van een adviesbureau en lid van een managementteam van een woningbouwcorporatie. Op dit moment is hij managing shareholder van een investeringsfonds en voorzitter van een vastgoedfonds. Marcel is de juiste sparringpartner om te leren tot afgewogen analyses en rationale keuzes te komen wat betreft beheer, bouw en verkoop.

wil van dijk nieuw

Wil van Dijk is Bedrijfskundige. Hij heeft jarenlange ervaring in advies, management, directie en toezicht functies in de gezondheidzorg, beroepsonderwijs en corporatie sector. Hij helpt je snel tot de kern te komen van strategische afwegingen en tactische keuzes.

1264eb5

Willem Kalmijn is Organisatiepsycholoog en consultant. Hij werkt inmiddels al meer dan 25 jaar als adviseur/ trainer/coach bij veranderingsprocessen onder meer in de corporatiesector. Met hem bent je verzekerd van concrete tools voor het beïnvloeden van mensen en processen in de gewenste richting.

Waarom Connect Combi Coaching effectief is? Omdat je alléén aan de slag gaat met thema’s die voor jou relevant zijn én omdat je die mix van coaches krijgt die jij juist nodig hebt!

Connect Verandertraject ziet en biedt de volgende leerdoelen voor de alleskunners bij corporaties:

 • strategische en tactische keuzes maken in de lijn van de maatschappelijke opgave;
 • met rationele analyses tot vastgoed beslissingen komen;
 • een analyse van belanghebbenden met bijbehorende acties;
 • een netwerk opbouwen en onderhouden;onderhandelen bij ketensamenwerking;
 • beïnvloeden zonder formele macht;
 • de klant centraal stellen en grensoverschrijdend werken binnen de organisatie;
 • veranderingen inzetten en doorzetten;
 • creativiteit en durf bevorderen bij medewerkers;
 • vastlopen van medewerkers voorkomen en doorbreken;
 • procesverbeteringen en –vernieuwing realiseren.

handje Herkenbaar?

Mogelijk heb je interesse en al een idee waar jouw ontwikkelpunten liggen of wil je dit eens samen verkennen. Neem dan contact op via willem@coachkalmijn.nl of via 0655728955.

We plannen dan een intakegesprek en maken daarna een passend plan. Dit is vrijblijvend; op basis daarvan beslis je of het iets voor jou is.

De investering voor een coachingstraject van een intake, coachingsplan, vier sessies en een servicegesprek komt op 2.220,-- euro. Een traject van een intake, coachingsplan, acht sessies en een servicegesprek komt op 3.700,--, exclusief BTW en reiskosten (als de coaching op de eigen locatie plaatsvindt).