logo coach willem kalmijn

Blog Coach Kalmijn

Regelmatig blog ik over vraagstukken en thema's die ik in mijn coachings- en trainingspraktijk tegenkom.

Vraagstukken van leidinggevenden en professionals in veranderingsprocessen gaan vaak over het effectief beïnvloeden van zichzelf of van anderen. In mijn blogs beschrijf ik veelvoorkomende dilemma's en problemen die hierbij komen kijken. Vervolgens laat ik zien welke benaderingswijzen je helpen en sluit ik af met een aantal praktische tips en eventuele verwijzingen naar achtergrondmateriaal. Hieronder vind je mijn meest recente blog.

 

 

 

klik makenMooi toch als je ‘’gewoon een klik’’ hebt met iemand? In je privéleven wordt dat makkelijk een vriend, iemand met wie je graag en veel omgaat. Is de klik er niet dan is het simpel; je steekt je er dan ook geen energie meer in! 

Maar in het werk ligt het toch net iets anders. Met collega’s hóef je geen vrienden te zijn, maar je bent tot elkaar veroordeeld. 

auto klein

Elk organisme is in basis al zelforganiserend. Dit is gewoon nodig om te overleven. Zo hebben medewerkers ook in hun privésituatie van alles zelf moeten organiseren vaak samen met anderen. Ze hebben ook flinke verantwoordelijkheden voor hypotheken en voor de gezondheid en het welzijn van hun gezinsleden. Niemand die er dus aan denkt om de leidinggevende te bellen als ze bijvoorbeeld pech hebben op vakantie; dat regelen ze gewoon zelf.

 

 sfeer

Sfeer is essentieel voor samenwerking. Het mooie is dat een goede sfeer er niet alleen voor zorgt dat het voor de individuele medewerker plezieriger is, maar óók dat het team er als geheel ook beter door functioneert. Een goede sfeer zorgt dat teamleden meer voor elkaar over hebben en makkelijker elkaars ‘’gebruiksaanwijzing’’ accepteren. Werksfeer is als het ware de smeerolie waarmee de samenwerking soepeler verloopt.

 

 

 

 

 

team4Besluiten nemen is iets dat we zowel in ons privéleven als in ons werk voortdurend moeten doen om iets te kunnen bereiken en om effectief te zijn. In je eentje belangrijke besluiten nemen is al niet altijd makkelijk maar als je met meerdere personen bent, wordt het een stuk ingewikkelder. Denk maar aan het kiezen van een vakantiebestemming voor het gezin. Iedereen heeft eigen ideeën waar de reis heen moet gaan. En (gewoon) je eigen standpunt doordrukken wordt in deze tijd natuurlijk niet meer geaccepteerd!

Besluiten in organisaties zijn op allerlei niveaus aan de orde. Als Managementteam sta je voor keuzes in veranderingsprocessen die voor de hele organisatie cruciaal zijn en waar veel van afhangt. Daarnaast werkt men in steeds meer organisaties met zelforganiserende teams. Besluitvorming is een cruciale factor voor het succes van deze teams.

Te lang polderen tot iedereen er mee eens is, werkt verlammend. Te snel knopen doorhakken heeft weer het risico dat belangrijke spelers afhaken en het besluit onvoorziene negatieve effecten heeft. Hoe kunnen we de juiste balans hierin vinden?

 

 coaching2

Het is niet altijd gemakkelijk om met elkaar te praten over hoe het gaat op het werk. Om dan ook nog eens alles goed te kunnen onderbouwen en verwoorden is soms best een lastige. In mijn laatste blog, over het beoordelen van medewerkers, zei ik het al: “Een jaargesprek biedt de mogelijkheid om wat je van elkaar al wist, te onderstrepen.Als leidinggevende heb je zo weer een kans om positieve ontwikkelingen te bekrachtigen, terwijl de medewerker ook bewust wordt gemaakt van waar en hoe hij beter op ontwikkelingen kan aanhaken”.

Als je het er dan samen over eens bent dat verbeteringen op bepaalde onderdelen wenselijk, nodig en mogelijk zijn én de medewerker is daartoe gemotiveerd, is dat een belangrijke kans om verbeterresultaten te concretiseren.