logo coach willem kalmijn

De coachingsfilosofie van Coach Kalmijn is gebaseerd op drie stadia:

Bewust worden

Het samen met een coach afstand nemen levert andere inzichten op, zodat voor vraagstukken, patronen en uitdagingen uit de eigen werkpraktijk een andere benadering mogelijk wordt. Geen persoonlijkheidsverandering, maar alternatieve opstellingen die beter passen bij wat de gecoachte wil bereiken voor zichzelf en voor de organisatie.

Faciliteren

Door daarna handreikingen te krijgen in de vorm van concrete vaardigheden en technieken kan de gecoachte direct aan de slag om daadwerkelijke veranderingen in de praktijk te realiseren.

 Verankeren

Door deze ervaringen daarna in een groter kader te plaatsen en samen met de coach verder te borgen en te verinnerlijken werkt de gecoachte aan een blijvende verandering op zijn/haar persoonlijke leerthema's.

Het coachingstraject bestaat uit 3 fases:

Fase 1: Kennismaking / intakegesprek – plan van aanpak

Met een vrijblijvend intakegesprek leren we elkaar kennen. Op basis van deze intake stel ik in samenspraak met de gecoachte een plan op dat beschrijft voor welke uitdagingen (leerthema's) de leidinggevende of professional staat en met welk inhoudelijk instrumentarium we dit gaan aanpakken.

Essentieel in deze ontmoeting is vertrouwen en een goede klik. Bij wederzijds vertrouwen kunnen de echte vragen gesteld worden en is er ruimte voor oprechte feedback.

Fase 2: Coachingsgesprekken – 4 tot 5 sessies

Bij een vervolg plannen we de coachingsgesprekken in van circa 1,5 uur per keer met een tussenliggende periode van ongeveer een maand. De ervaring leert dat je met 4 à 5 gesprekken flinke vooruitgang kunt boeken.

Tijdens de coachingsgesprekken staan de praktijksituaties van degene die gecoacht wordt centraal. Deze situaties bespreken, analyseren en oefenen we. Hierbij werken we zowel aan het vervangen van ineffectieve gedachten en overtuigingen als aan het inoefenen van praktische en toepasbare vaardigheden. Waar nodig reik ik schriftelijke achtergrondinformatie aan. De coachingsgesprekken worden eventueel opgenomen, zodat de gecoachte tussentijds de gesprekken kan terug luisteren.

Fase 3: Toetsing in de praktijk en evaluatie

De doorlooptijd is ongeveer een half jaar. Na afronding van het coachingstraject evalueren we de resultaten in de praktijk en bespreken we of nieuwe actiepunten noodzakelijk zijn. Uiteraard is dat sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie en de wensen van de organisatie.

Praktische oefeningen gebaseerd op jarenlange ervaring

Met mijn achtergrond als organisatiepsycholoog analyseer ik samen met de gecoachte de achterliggende oorzaken en effecten van het eigen gedrag, maar ook dat van anderen. Hierdoor leert de gecoachte te anticiperen op toekomstige situaties. Met het nabootsen van praktijksituaties tijdens de coachingsgesprekken brengen we de inzichten direct in de praktijk.