logo coach willem kalmijn

Als externe adviseur, trainer, coach en leidinggevende heb ik inmiddels 30 jaar werkervaring. In zowel het bedrijfsleven als de publieke sector. Daardoor ben ik in staat actuele dilemma's van leidinggevenden en professionals in de huidige tijd te herkennen en te doorgronden. Sinds 1996 ben ik directeur/eigenaar van Connect Verandertraject BV (eerder genaamd Impact training en coaching) waar ik met ervaren collega's ook werk aan integrale organisatieveranderingstrajecten. Kijk hiervoor op Connect Verandertraject.

Kleine veranderingen maken een groot verschil

Wie optimaal wil presteren moet alert en tegelijkertijd ook rustig kunnen zijn. Dat is niet voor iedereen in elke situatie vanzelfsprekend. Gelukkig kun je dit wel aanleren. Het is net als in de mooie schermsport: zonder training kom je nergens, maar het werkt ook niet om te trainen zonder dat je het leuk vindt.

Ik zie dat organisatieveranderingen vaak meer kunnen opleveren als je ze dieper verankert in de organisatie. De sleutelfiguren zijn daarbij de cruciale schakels. Zo ontdekte ik dat kleine veranderingen veel effect kunnen hebben. In sommige situaties kan een leidinggevende bijvoorbeeld voorkomen dat medewerkers zich in een vroeg stadium terugtrekken. Dit doe je door op het juiste moment bewust én gericht tijd voor hen te nemen.

Ook bij schermen geldt: een kleine tactische wijziging of de juiste mentale kracht kan het verschil betekenen tussen winst of verlies. Ook bij organisaties is het de kunst om je 'speelstijl' aan te passen aan de omstandigheden. Soms voorzichtig/afwachtend, dan weer aanvallend/initiatief nemend, maar altijd gefocust op resultaat.

Het geeft mij veel voldoening dat ik met de mix van ervaring, theorie en praktijk zichtbaar resultaat kan boeken bij mensen en daardoor organisaties in beweging soepeler kan laten draaien.

kleine-fotos